Directeur IS en Facilities bij Getronics Nederland, rapporterend rechtstreeks aan de raad van bestuur van het Concern. Verantwoordelijk voor de informatiestructuur en automatisering in Nederland

Beheer van het Nederlandse wagenpark, het Nederlandse vastgoed en vaste en mobiele telefonie. Vanaf begin 2001 Directeur Informatie en Communicatie Technologie.

Getronics